Hà Nội
09999999999
HOTLINE
trandinhkhoa.info@gmail.com
Huyền Thoại

Trần Đình Khoa

  • BIRTHDAY : December 20, 2003
  • EMAIL : trandinhkhoa.info@gmail.com
  • FACEBOOK : trandinhkhoa.info

ĐỘI NGŨ ADMIN

Trần Đình Khoa

ADMIN WEBSITE

- Hỗ trợ các vấn đề về website

  • Vietcombank: 0731000817732
  • Agribank: 2500205361304
  • Liên hệ dịch vụ: Click here

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Transaction Process

LIÊN HỆ THƯƠNG LƯỢNG GIÁ

CONTACT US PRICE

Người mua liên hệ trực tiếp Facebook Trần Đình Khoa để thương lượng về giá cả và cách giao dịch.

CHUYỂN TIỀN

TRANSFERS
Có 2 cách chuyển tiền

Nếu người mua không tin tưởng có thể tạo box trung gian , chuyển tiền cho người trung gian. Hoặc nếu sau khi đạt thỏa thuận về giá và người mua tin tưởng người bán , người mua chuyển khoản vô tcsr trandinhkhoa1

HOÀN THÀNH DỊCH VỤ

COMPLETE

Sau khi người mua chuyển tiền thành công cho trung gian hoặc chuyển thẳng ,chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ bạn yêu cầu trong thời giang 1-3 ngày tùy dịch vụ

12

Đơn Hàng Đang Xử Lí

217

Đơn Hàng Đã Hoàn Thành

204

Khách Hàng Chuyển Tiền Trực Tiếp

13

Khách Hàng Chuyển Tiền Trung Gian